SP2HP Reskrim

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) diberikan oleh Penyidik kepada pihak yang tengah berperkara, guna mengetahui sejauhmana perkara tesebut ditangani oleh Penyidik yang bersangkutan, baik mengenai hambatan-hambatan yang dialami maupun hal-hal lainnya selama dalam proses penyidikan dilakukan.
Hal ini berguna agar pelapor dapat mengetahui perkembangan penyidikan yang kami lakukan. Anda sebagai pengunjung situsdapat memanfaatkan SP2HP Online ini sebagai sarana mencari informasi perkembangan hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Jembrana.

Klik tombol berikut ini untuk akses pelayanan SP2HP Sat Reskrim